Malerier og tegninger som er makert med en stjerne som denne: * er tilgjengelige for salg.

Prisene varierer avhengig av størrelsen på arbeidet fra NOK 7500 - NOK 40 000
Eksakte priser får du ved å kontakte meg på mob.: 975 36 295, eller på e-post .

På bestemte vilkår, er også noen av installasjonene og fotografiene til salgs.

Etter avtale tar jeg gjerne imot besøkende i mitt atelier som ønsker å se orginalarbeider for overveielse i forhold til kjøp.

Har du ønske om å bestille kunstverk i formater som du ikke finner her, ta kontakt for en eventuell avtale.

Ved vurdering av større innkjøp, kan jeg tilby prøveopphenging i ditt hjem / lokale. (Gjelder lokaler i Bergensområdet og ved individuelle avtaler ut over det).

Vennligst kontakt meg for mer informasjon.

Linda Øgaard